W tym miejscu możecie Państwo skorzystać z dostępu do swoich wyników badań laboratoryjnych. 

Numer zlecenia znajduje nad kodem kreskowym, który można otrzymać po każdym badaniu wykonanym w naszym Punkcie pobrań.