Osobista

Możliwa w siedzibie przychodni.

Telefoniczna

Możliwa pod numerem:

58 526 01 60

Przez osoby trzecie

W siedzibie przychodni lub telefonicznie

Mając na względzie ochronę danych osobowych prosimy pamiętać o konieczności okazywania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport.

Placówka zobowiązana jest do zweryfikowania tożsamości Pacjenta przed rejestracją, udostępnieniem informacji zawartej w dokumentacji medycznej, wydaniem wyników badań, recept itp. W przypadku rejestracji przez telefon lub osoby trzecie może zaistnieć konieczność okazania dokumentu tożsamości przed udzieleniem świadczenia medycznego.