ZLECENIA BADANIA W KIERUNKU SARS-COV-2
DLA PACJENTÓW NIESAMODZIELNYCH

1. Lekarz POZ wprowadza dane pacjenta do systemu gabinet.gov.pl, wystawia zlecenie pobrania i zaznacza pole „Potrzeba wysłania karetki wymazówki” oraz zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2

2. Czas oczekiwania na zespół wymazowy uwarunkowany jest ilością zleceń na danym terenie
i NIE JEST ZALEŻNY OD LEKARZA POZ

3. Wynik testu jest widoczny dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta.

4. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, (na dzień wystawienia skierowania otrzymuje zwolnienie lekarskie)

5. Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

ZLECENIE TESTU DLA
PACJENTÓW SAMODZIELNYCH

1. Lekarz POZ wprowadza dane pacjenta do systemu gabinet.gov.pl i wystawia zlecenie na pobranie wymazu oraz zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2

2. Pacjent otrzymuje wykaz punktów drive thru (mobilne punkty pobrań), w których można wykonać badanie i informację o konieczności unikania transportu publicznego

3. Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, (na dzień wystawienia skierowania otrzymuje zwolnienie lekarskie)

4. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas niezbędny na wykonanie wymazu (droga tam i z powrotem do punktu drive thru)

5. Wynik testu jest widoczny dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta.

6. Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

KORONAWIRUS - INFORMACJE I ZALECENIA

 Jeśli ktoś z rodziny okaże się COVID+ należy wypełnić formularz,
by pozostali współdomownicy zostali objęci kwarantanną

ZUS zaciąga dane z tego systemu i wypłaci zasiłek za ten okres.

By mieć pewność należy do pracodawcy wysłać oświadczenie (może być mailowo),
że pozostajemy na izolacji (osoba COVID+) lub kwarantannie (osoby z kontaktu
lub sprawujące opiekę nad dzieckiem na kwarantannie).

Takie oświadczenie będzie podstawą do wypłaty zasiłku.

Jak zgłosić domownika do kwarantanny?

1. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt

2. Kliknij ">>WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE<<".

3. Zaloguj się do IKP (Internetowego Konta Pacjenta).

4. Zaznacz odpowiednie zgłoszenie i wypełnij dane domownika.