Poradnia Medycyny Pracy

Lekarz specjalista medycyny pracy 

Waldemar Zakowicz

Ze względu na dynamiczną sytuację związaną z pandemią koronawirusa poradnia Medycyny Pracy zawiesza działalność do odwołania


Zakładom pracy oferujemy opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o Służbie Medycyny Pracy (Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593, z póź. zm.), regulująca kwestie badań pracowniczych.

Pracodawców zapraszamy do podpisywania umów, rozliczanych na podstawie rzeczywiście wykonanych w danym miesiącu badań i według stawek zawartych w umowie (bez stałej, miesięcznej opłaty).

Przeprowadzanie badań bez umowy jest niezgodne z prawem, a wystawione w ten sposób zaświadczenia są nieważne (art.12 ustawy o służbie medycyny pracy).

Przypominamy, że każdy pracownik musi mieć wystawione przez pracodawcę skierowanie na badania profilaktyczne, opisujące warunki i zagrożenia związane z zajmowanym stanowiskiem pracy.


 

Wykonujemy badania:

  • wstępne, okresowe i kontrolne
  • sanitarno-epidemiologiczne
  • kierowców
  • pracowników ochrony fizycznej
  • osób ubiegających się o pozwolenie na broń
  • kandydatów na studia oraz do szkół zawodowych
  • badania laboratoryjne w pełnym zakresie (poniedziałek - piątek 7:15 - 10:00)
  • EKG
  • spirometrię

Godziny przyjęć:

wtorek (17:00 - 18:00)

W celu otrzymania szczegółowej oferty i wzoru umowy prosimy o kontakt z Baltic Clinic

SKIEROWANIE NA BADANIE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE